سفارش تبلیغ
صبا
در آستان جانان


بی چاک سینه، جامه دریدن   چه فایده ؟  /   بی آب  دیده، آه کشیدن چه فایده؟

بی سوز سینه،سینه زدن راچه حاصل است /بی درد دل، به خاک تپبدن   چه فایده؟

بی پند و اعتبار به گوش و به چشم خویش/  اندر جهان، شنیدن و دیدن چه فایده؟

چون تیر از نشانه خطا کرد و در گذشت       /  اندر پی غزال دویدن چه   فایده؟نوشته شده در یکشنبه 92/9/3ساعت 5:36 عصر توسط A.Ghanbari نظرات ( ) |
Design By : Pichak