سفارش تبلیغ
صبا
در آستان جانان

نیمه شعبان این ماه خداست          چون کلید لیلة القدر شماست

مهدی ام من مهدی آل حسین        روی لب دارم گل خال حسین

مهدیم من دست صفای حیدرم        سفره ی بی انتهای حیدرم

مهدی ام من آرزوی مصطفی            دستهای با وضوی مصطفی

عیسی نرجس در این گهواره ام        عاشقم عاشق کش آزاده ام

انبیا جمع اند در اطراف من              بهره گیرند از گل اسرار من

من خلیل اندر میان آتشم               منجی آن عاشق   دُردی کشم

برتمام رنج ها غالب منم               ساکن شعب ابی طالب منم

در حرا من با محمد بوده ام          قاری قرآن سرمد بوده ام  

من در این عالم قصاص سیلی ام    من ثنای چهره های نیلی ام

من طنین نالة زهراییم              زائر آن  لاله ی صحراییم

پاسدار غربت پاکی منم           داغدار چادر   خاکی  منم

شیعیان شادی کنید من آمدم     فاطمییون آمدم شادی کنید.....


نوشته شده در چهارشنبه 92/3/29ساعت 3:36 عصر توسط A.Ghanbari نظرات ( ) |
Design By : Pichak