سفارش تبلیغ
صبا
در آستان جانان

د ارم به سر همیشه هوای هوای طوس       خواهم همی زبخت، رضای رضای طوس

از هر کسی که آن  خلف مرتضی رضا          باشد رضا، رضاست از آن کس خدای طوس

گفت آسمان که خشت زر خود دهم عوض     از بهر نیم خشت زخشت بنای طوس

گفتم تو صرفه می بری و غبن فاحش است    نپسندم این معامله را از برای طوس

هر شب به التماس کند نور اقتباس             خشت زر سپهر ز خشت طلای طوس

گر کعبه را بهاست، نباشد  بهای او            گر مروه را صفاست   ندارد صفای طوس

افتد اگر گذار خلیل اندر آن مقام                 قربان کند دوباره پسر در منای طوس

(مقتل منظوم فدایی مازندرانی) اثر دکتر فریدون اکبری شلدره ای


نوشته شده در پنج شنبه 91/10/21ساعت 3:13 عصر توسط A.Ghanbari نظرات ( ) |
Design By : Pichak