سفارش تبلیغ
صبا
در آستان جانان

ای دل!تطاول هوس خام تا به چند         بودن به فکر مرتبه ونام تا به چند

جویی به شام آرزوی روز تا به کی         داری به روز دغدغه ی شام تا به چند

مانند کرم پیله تنی بر تنت لعاب            بر پا چو عنکبوت نهی دام تا به چند

ای بی خبر ز تنگی قبر و فشار گور        فکر شکار گور چو بهرام تا به چند

غافل ز داستان حسین بن مرتضی        گویی ز جنگ رستم بن سام تا به چند

از یاد حلق تشنه ی او خون نمی خوری   بر سر کشی ز خمر هوس جام تا به چند

بر قتل عام آل نبی نفس خود بکش        با لاف خاصگی ، صفت عام تا به چند.........

(مقتل منظوم فدایی مازندرانی) اثر دکتر فریدون اکبری شلدره ای


نوشته شده در یکشنبه 91/10/17ساعت 4:1 عصر توسط A.Ghanbari نظرات ( ) |
Design By : Pichak