در آستان جانان

ای دل!تطاول هوس خام تا به چند         بودن به فکر مرتبه ونام تا به چند

جویی به شام آرزوی روز تا به کی         داری به روز دغدغه ی شام تا به چند

مانند کرم پیله تنی بر تنت لعاب            بر پا چو عنکبوت نهی دام تا به چند

ای بی خبر ز تنگی قبر و فشار گور        فکر شکار گور چو بهرام تا به چند

غافل ز داستان حسین بن مرتضی        گویی ز جنگ رستم بن سام تا به چند

از یاد حلق تشنه ی او خون نمی خوری   بر سر کشی ز خمر هوس جام تا به چند

بر قتل عام آل نبی نفس خود بکش        با لاف خاصگی ، صفت عام تا به چند.........

(مقتل منظوم فدایی مازندرانی) اثر دکتر فریدون اکبری شلدره ای


نوشته شده در یکشنبه 91/10/17ساعت 4:1 عصر توسط A.Ghanbari نظرات ( ) |
Design By : Pichak